Advies over een verlandingsvegetatie in de Berkenbosbeemden te Heusden-Zolder

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1763 Downloads (Pure)

Uittreksel

Samen met partners werkt de Vlaamse Landmaatschappij aan een landinrichtingsplan voor de Mangelbeekvallei in Heusden-Zolder. In de Berkenbosbeemden (een deelgebied ervan) komt in een beperkte open zone een verlandingsvegetatie van habitattype 7140 voor. Men wil meer inzicht krijgen in het ontstaan van deze verlandingsvegetatie en de lokale omstandigheden verbeteren ten gunste ervan. Dit advies verschaft inzicht in het ecohydrologisch systeem wat aan de grondslag ligt van het ontstaan van deze verlandingsvegetatie. We bespreken ook de grondwaterchemie en geven aan dat de kwaliteit van het oppervlaktewater best bepaald wordt. Ten slotte formuleren we maatregelen om de lokale omstandigheden te verbeteren en deze vegetatie te doen uitbreiden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-nov-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3686

Thematische lijst

  • Heiden en hoogveen
  • Verdroging
  • Beheer van natuur
  • Moerassen
  • Vernatting
  • Vallei- en moerasbossen
  • Natuur- en bosgebieden
  • Habitats

Dit citeren