Advies over een voorstel tot monitoring en beoordelingskader voor de bouw en exploitatie van vier windturbines in Zonhoven

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1687 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor de bouw en exploitatie van vier windturbines ten zuiden van de E314 in Zonhoven werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend en een passende beoordeling opgemaakt. Het Agentschap voor Natuur en Bos formuleerde hierop een advies. Op basis daarvan werd een voorstel tot monitoring en afsprakenkader uitgewerkt. Dit advies gaat na of het voorstel tot monitoring voldoende is om de effecten van het windpark te kunnen bepalen en of het afsprakenkader voldoende uitgewerkt is om de effecten van het windpark te kunnen beperken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-okt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3004

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren