Advies over een voorstel voor translocatie van beschermde soorten in de haven van Antwerpen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2950 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een bedrijf wil in de haven van Antwerpen een nieuwe site bouwen en exploiteren. Het gaat om een oppervlakte van 95 ha. Het terrein is actueel deels bebost en deels braak. Om dit project te realiseren vraagt het bedrijf een afwijking van de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit1 voor enkele soorten die voorkomen op Bijlage 1 van het Soortenbesluit. Het gaat om bijenorchis, grote keverorchis, blauwvleugelsprinkhaan, (een nest van) behaarde rode bosmier, echt duizendguldenkruid en rugstreeppad. Daarnaast zijn grote oppervlaktes korstmos aanwezig. Om de impact op deze soorten te milderen wordt voorgesteld om een aantal soorten te verplaatsen. Er wordt advies gevraagd aan het INBO over die translocatie.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-dec-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4060

Thematische lijst

  • Struwelen
  • Fauna
  • Versnippering
  • Antwerpen
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Flora
  • Vallei- en moerasbossen
  • Amfibieën en reptielen

Dit citeren