Advies over een voorstel voor translocatie van beschermde soorten in de haven van Antwerpen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1512 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een bedrijf wil in de haven van Antwerpen een nieuwe site bouwen en exploiteren. Het gaat om een oppervlakte van 90 ha. Het terrein is actueel deels bebost en deels braak. Om dit project te realiseren vraagt het bedrijf een afwijking van de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit voor enkele soorten die voorkomen op Bijlage 1 van het Soortenbesluit. Het gaat om bijenorchis, grote keverorchis, blauwvleugelsprinkhaan, echt duizendguldenkruid en rugstreeppad. Om de impact op deze soorten te milderen wordt voorgesteld om een aantal soorten te verplaatsen. In 2020 gaven we advies over een eerste translocatievoorstel. De aanvraag is aangepast en opnieuw ingediend. Dit advies is de beoordeling van het tweede translocatievoorstel.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-dec-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4257

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora
  • Amfibieën en reptielen

Dit citeren