Advies over het aangevuld project-MER voor de drinkwaterwinning Balen-Nete

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1333 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de drinkwaterwinning Balen-Nete kunnen voorwaarden opgelegd worden om de impact van de waterwinning te beperken. Als basisdocument voor de beoordeling wordt het Milieueffectenrapport gebruikt. Het INBO heeft in het kader van een eerdere vergunningsprocedure advies gegeven over dit project-MER (INBO.A.3350). In het kader van de heropname van de vergunningsprocedure wenst het ANB opnieuw dezelfde adviesvraag te stellen over het project-MER, dit keer ook rekening houdend met het addendum van 2017 bij de passende beoordeling en met de gezamenlijke nota van 2016 van Haskoning en Pidpa aan ANB met hun bedenkingen op het INBO-advies INBO.A.3350.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-jan-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4295

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Verdroging
  • Grondwater
  • Moerassen
  • Biotopen
  • Habitats
  • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren