Advies over het afschotplan voor reewild 2015

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1227 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Jachtadministratiebesluit bepaalt dat voor de jacht op reewild een afschotplan moet opgemaakt worden. Een afschotplan is geldig voor maximaal een kalenderjaar en bevat gegevens over het aantal en de geslachts- en leeftijdsverdeling van de te schieten specimens. Het Agentschap voor Natuur en Bos beslist over de toewijzing of de weigering van een aangevraagd afschotplan. Het baseert die beslissing o.a. op de adviezen van het INBO. In dit advies worden de gegevens in de aanvragen voor het bekomen van een afschotplan voor ree 2015, getoetst aan de data aanwezig in de wildbeheerdatabank en in het e-loket fauna en flora. Er wordt ook nagegaan of de gevraagde afschotaantallen zich binnen de vorken van het driejarenafschotplan bevinden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-okt-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3197

  Thematische lijst

  • Beheer van fauna
  • Beheer
  • Jacht (beheer van fauna)

  Dit citeren