Advies over het begrazingsbeheer in het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

262 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek wordt begrazingsbeheer uitgevoerd. In 2022 werd de graasdichtheid gewijzigd van een 30-tal dieren jaarrond naar 60 runderen in de zomermaanden en 15 in de wintermaanden. De beheerder vraagt zich af wat hiervan de impact op de graasdruk is. Het INBO volgde in 2022 de begrazing op via 10 GPS-halsbanden. Deze monitoring laat toe een aantal vragen over graasdruk en voorkeur van vegetatietypes in ruimte en tijd te beantwoorden. Daarnaast bespreken we de bruikbaarheid van een virtueel begrenzingssysteem.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jun-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4552

Thematische lijst

  • Beheermonitoring
  • Heiden en hoogveen
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Graslanden
  • Biotopen

Dit citeren