Advies over het begrazingsplan van de Kesselse Heide

Geert De Blust (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  255 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om heide in stand te houden is een actief beheer nodig. Traditioneel worden verschillende technieken toegepast: branden, maaien, plaggen, kappen en begrazen. Elk van deze technieken heeft een verschillende impact op de heide en de levensgemeenschappen die er voorkomen. In dit advies wordt onderzocht hoe de vegetatie in de Kesselse Heide zich de voorbije jaren ontwikkeld heeft bij het gevoerde begrazingsbeheer. Er wordt ook nagegaan of het aangewezen is het begrazingsbeheer bij te sturen in functie van een optimalisatie van de natuur- en landschapswaarden van het gebied.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 5-jun-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2774

  Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Beheer
  • Beheer van natuur

  Dit citeren