Advies over het beheer en over de impact van grotere fauna op de Neanderthalersite

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1990 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Middenpaleolithische site van Veldwezelt-Hezerwater is beschermd als archeologische site. Dergelijke sites zijn zeldzaam in Vlaanderen. Als restant van de graduele leemontginning komen op de site vele steilranden voor. Deze leemprofielen zijn ook beschermd. In maart 2018 vond Monumentwacht vzw verspreid in een leemwand een 7-tal grote dierenholen. Men vreest voor schade aan de leemwand. We onderzochten op terrein welke dieren konden huizen in de holen. Op basis van hun ecologie is de impact op de erfgoedwaarde ingeschat en zijn mogelijke maatregelen geformuleerd. Tevens geven we beheeradvies om erosie van de ijl begroeide leemwanden tegen te gaan en de ontwikkeling van een erosiewerende grazige vegetatie te bewerkstelligen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-jan-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3696

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Beheer
  • Graslanden
  • Buitengebied
  • Schadebeheer (beheer van fauna)

Dit citeren