Advies over het beheer van boksdoorn (Lycium barbarum) in de duinen tussen Raversijde en Mariakerke (Oostende)

Sam Provoost (Hoofdauteur), Bram D'hondt

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

150 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het Habitatrichtlijngebied tussen Raversijde en Mariakerke wil de Vlaamse overheid Europees beschermde duinvegetaties herstellen. In dit gebied is echter ook boksdoorn overvloedig aanwezig. Deze uitheemse struiksoort werd in de jaren '70 aangeplant om de duinen te fixeren. Met de huidige oppervlaktes boksdoorn kunnen de instandhoudingsdoelen voor de duinvegetaties niet gehaald worden. In het kader van het LIFE-project DUNIAS wil men boksdoorn verwijderen uit dit gebied. Deze zone is echter ook beschermd als cultuurhistorisch erfgoed. Conform het beschermingsbesluit uit 1979 is “het vernielen of binnendringen van boksdoornstruwelen” niet toegestaan. In dit advies onderzoekt het INBO of en in welke mate herstel van de duinvegetaties en het behoud van boksdoorn te combineren zijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-apr-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4823

Thematische lijst

 • N2000 gebieden
 • Exoten (beheer van natuur)
 • Soorten en biotopen
 • Soorten en habitats
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Beheer
 • Exoten (beheer)
 • Beheer van natuur
 • Beleid
 • Biotopen
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Strand en duinen

Dit citeren