Advies over het beheer van graslanden en bermen van Provinciaal Domein Het Leen (Eeklo)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2010 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het provinciaal domein Het Leen (Eeklo) wordt sinds lang een beheer gevoerd dat rekening houdt met recreatie en natuurdoelen. Het grootste deel van het terrein is bebost, maar verspreid in het gebied komen ook graslandpercelen en grazige bermen voor met een (potentieel) hoge natuurwaarde. Het huidige beheer van de graslanden is deels gericht op recreatie (bv. onderhouden van korte graslanden om te picknicken en te kamperen) en deels op het behoud van waardevolle graslandvegetaties en vlinderpopulaties. Bij de beheerders leefden vragen over de doeltreffendheid van het huidige beheer voor het behalen van de natuurdoelen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-mrt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3543

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Beheer van natuur
  • Beheer van bos

Dit citeren