Advies over het beheer van graslandstroken in het kader van beheerovereenkomsten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1808 Downloads (Pure)

Uittreksel

Landbouwers kunnen via beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij een vergoeding ontvangen om grasstroken aan te leggen op akkerland. Deze stroken dienen als bufferstrook langs kwetsbare landschapselementen, voor erosiebestrijding en voor akkervogels. ‘Gemengde grasstroken’ worden ingezaaid met een mengsel van grassen en kruiden om zo een soortenrijke grasstrook te bekomen. In de praktijk gaan echter vaak ongewenste grassoorten domineren en verliest de strook aan structuur en plantensoorten. Omdat deze stroken vaak langer dan 5 jaar behouden worden, wilt men weten hoe de biodiversiteit van en ín deze stroken terug kan toenemen. Het advies beantwoordt ook de vraag hoe het instrument van graslandstroken verbeterd kan worden om de biodiversiteitsbijdrage in ‘t algemeen te verhogen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-apr-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3743

Thematische lijst

  • Landbouw
  • Beheer
  • Graslanden
  • Vermesting

Dit citeren