Advies over het behoud van de Oude Sluisstraat doorheen het natuurcompensatiegebied Nieuw-Arenbergpolder

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1715 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de plannen voor inrichting van het natuurcompensatiegebied ‘Nieuw-Arenbergpolder’ is voorzien dat de Oude Sluisstraat wordt opgeheven. In de procedure tot bekomen van de bouwvergunning heeft de gemeente geadviseerd om deze doorgang toch te behouden. In dit advies gaat INBO na wat de gevolgen zijn van het al dan niet behouden van deze straat. Ook mogelijke gebruiksbeperkingen worden besproken, Deze gevolgen worden dan besproken in het licht van de tot doel gestelde vogelsoorten voor dit gebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 25-feb-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3406

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Estuaria
  • Antwerpen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Havens
  • Beleid
  • Biotopen

  Dit citeren