Advies over het belang van een watercaptatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2028 Downloads (Pure)

Uittreksel

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om tijdens periodes van waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen op onbevaarbare waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na of er nood is aan een captatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken in periodes van droogte.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3957

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen
 • Vissen
 • Vismigratie
 • Soorten en habitats
 • Fauna
 • Oppervlaktewater
 • Kaderrichtlijn Water
 • Stromende wateren
 • Beheer
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Beleid
 • Beheer van water
 • Biotopen

Dit citeren