Advies over het bouwen van een winterverblijfplaats voor ingekorven vleermuis en meervleermuis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

3519 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de toekomst worden ingrepen gepland aan het Fort van Liezele (Puurs). Die kunnen een impact hebben op de daar aanwezige vleermuizenpopulatie. In een studie wordt voorgesteld om een compenserend winterhabitat te voorzien onder de vorm van een nieuw bouwwerk. In dit advies gaat het INBO na hoe dergelijk bouwwerk moet worden geconcipieerd zodat het kan functioneren als winterhabitat voor ingekorven vleermuis en meervleermuis.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3751

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soortenbeleid
  • Soorten

Dit citeren