Advies over het creëren van bijkomend waterhabitat voor de vuursalamander langs de oude spoorwegbedding in Ronse

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2138 Downloads (Pure)

Uittreksel

De provincie Oost-Vlaanderen voorziet de ombouw van de oude spoorwegbedding in Ronse tot fietssnelweg. In die zone komt een populatie vuursalamanders voor. De constructie van amfibieëntunnels is hier logistiek moeilijk en de verwachte sterfte door het fietsverkeer wellicht laag, waardoor de aanleg ervan mogelijk niet opweegt tegen de gestremde uitwisseling van individuen en genen tussen de beide zijden van het fietspad. Toch kunnen en zullen er dieren sneuvelen. Dit verlies aan dieren kan gecompenseerd worden door verbetering van het leefgebied. In dit advies gaat het INBO na waar zich geschikte locaties bevinden voor bijkomende waterhabitats in de omgeving van de oude spoorwegbedding.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-jun-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3866

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Amfibieën en reptielen

Dit citeren