Advies over het eerste soortbeschermingsplan (SBP1) en opmaak van een vervolg-SBP voor heivlinder

Dirk Maes (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

43 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het eerste SBP (SBP1) voor de heivlinder loopt van 2016 tot en met 2024. Het doel van dit SBP is om bij te dragen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort én aan de regionaal gunstige staat van instandhouding van vijf Europees te beschermen habitats. In het kader van de evaluatie van dit eerste SBP en de voorbereiding van een vervolg-SBP, vraagt ANB aan het INBO een stand van zaken en evolutie met betrekking tot de aantallen en de verspreiding van de heivlinder op niveau Vlaanderen en in het bijzonder binnen de SBP-gebieden, voor de periode 2016-2023.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mei-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4844

Thematische lijst

  • Beheer van natuur
  • Rode lijsten
  • Insecten

Dit citeren