Advies over het effect van beschaduwing op de EKC van macrofyten

Luc Denys (Hoofdauteur), An Leyssen, Jeroen Vanden Borre

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1699 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Uit de resultaten van het meetnet macrofyten blijkt dat sommige waterlopen een goede fysisch-chemische kwaliteit behalen, maar dat de score voor groeivormen soms ondermaats blijft. Een mogelijke verklaring hiervoor zou beschaduwing kunnen zijn. In dit advies gaat het INBO na op welke manier effecten van beschaduwing zo objectief mogelijk meegerekend kunnen worden in de Ecologische KwaliteitsCoëfficiënt, een coëfficiënt om de ecologische toestand van een waterlichaam uit te drukken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-jun-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3448

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Beleid

  Dit citeren