Advies over het effect van bestrijding van nesten in havengebied op de toename van dakbroedende meeuwen in stedelijk gebied

Eric Stienen (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

983 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Den Haag (Nederland) zien ze de laatste jaren een forse toename van het aantal dakbroedende meeuwen, voornamelijk kleine mantelmeeuwen. Ook uit de gemeente Rotterdam komen er steeds meer klachten over overlast door dakbroedende meeuwen. Daarnaast heeft Den Haag ook te maken met een groot aantal in Den Haag foeragerende meeuwen die in het Rotterdamse havengebied broeden. In dit advies gaat het INBO na hoe groot de kans is dat de toename van het aantal dakbroedende meeuwen in beide steden te wijten is aan het consequent jaarlijks behandelen van nesten in het aangrenzende havengebied?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-sep-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3822

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Zee- en kustvogels
  • Vogels

Dit citeren