Advies over het effect van de concentraties zwavel en sulfaat in het Moerken (Kalmthout) op de habitattypes 3130 en 3160

Bruno De Vos (Hoofdauteur), Luc Denys, An Leyssen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1073 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het Moerken (Kalmthout) wordt slib geruimd uit een vijver en zal de noordelijke oeverzone van deze vijver geherprofileerd worden. In het kader van dit grondverzet werd een bodemonderzoek uitgevoerd. In dit advies gaat het INBO na of de vastgestelde waarden voor zwavel en sulfaat conform zijn aan de vereisten voor de Natura 2000 habitattypes 3130 en 3160.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jun-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4214

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Natuurinrichting
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur
  • Beleid
  • Biotopen
  • Habitats
  • Stilstaande wateren

Dit citeren