Advies over het eventueel omheinen van infectiezones van varkenspest

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

95 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur en Bos werkt het actieplan voor Afrikaanse varkenspest af. Eén van de maatregelen is het omheinen van de zone waarin het virus circuleert, de zogenaamde infectiezone. Het implementeren van zo een zone is in Vlaanderen niet evident. Naast mogelijke operationele moeilijkheden rijst ook de vraag wat te doen bij een uitbraak in een wolventerritorium. Dergelijke omheining verhindert immers ook de migratie van beschermde soorten. We gaan na welk type omheining everzwijnen tegenhoudt, maar wolven niet. En we beoordelen of het plaatsen van -al dan niet tijdelijke- omheiningen strijdig is met de habitatrichtlijndoelstellingen: het verhinderen van vrije migratie zou een gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten immers in de weg kunnen staan.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-feb-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4794

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Versnippering
  • Beheer van fauna

Dit citeren