Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1668 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Bos van Aa te Zemst huisvest een populatie kamsalamanders. Het beheer van dit gebied staat in het teken van deze soort. In het najaar van 2006 werden er twee poelen gegraven en sinds 2007 wordt de soort er zeer intensief gemonitord. Doorheen de jaren groeide de populatie aan, maar in 2019 was er een sterke terugval. De populatie is uit een zeer beperkt aantal dieren ontstaan. Omwille van de gemeten lage genetische diversiteit dringt een analyse naar de nood en slaagkans van een genetische verrijking van deze populatie zich op. In dit advies bespreken we de genetische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden en geven we drie scenario’s voor de praktische uitvoering van een bijplaatsing. Tenslotte geven we richtlijnen voor de genetische opvolging van zo een bijplaatsing.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jan-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4080

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soortherstelprogramma's
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten

Dit citeren