Advies over het hydrologisch herstel van het Vloethemveld

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

288 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Vloethemveld is zowel omwille van historische elementen als om ecologische redenen beschermd gebied. Het ANB beheert het gebied. Het militaire erfgoed kent zijn oorsprong vanaf WO I en het decennialange gebruik van het gebied als munitiedepot. Het bestaat uit gebouwen en constructies maar ook uit gebouwen die dateren uit de periode 1944-1946 toen het gebied gebruikt werd als krijgsgevangenenkamp. ANB vraagt aan het INBO hoe meer grondwater opgehouden kan worden in het gebied om zo natte natuur beter tot zijn recht te laten komen en hoe terzelfdertijd de zone van de Barakkenstraat droger kan gehouden worden om vochtschade te voorkomen aan de barakken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4521

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Beheer van water
  • Grondwater
  • Vernatting

Dit citeren