Advies over het oogsten en ex situ opkweken van Akkergeelster

Joachim Mergeay (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1200 Downloads (Pure)

Uittreksel

Akkergeelster is in de Vlaamse Rode Lijst van hogere planten opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’. Door gebrek aan beheer en bescherming is de laatste populatie aan het wegkwijnen. Sinds 2016 is de soort niet meer tot bloei gekomen. Begin 2020 werd de resterende populatie op 30 exemplaren geschat. Om uitsterven van de soort te vermijden, is er een plan om een deel van de laatste Vlaamse populatie te oogsten voor ex situ opkweek en herintroductie op geschikte locaties. In dit advies geeft het INBO aan hoe dit bij voorkeur gebeurt.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3927

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Soortenbeleid
  • Beheer
  • Flora
  • Beleid
  • Rode lijsten
  • Conservatie

Dit citeren