Advies over het opmaken van een staalnameschema voor bodemstalen

Maud Raman (Hoofdauteur), Bruno De Vos

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1890 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een aantal percelen in de gemeente Dessel komen in aanmerking voor bebossing in het kader van een boscompensatie. Om de mogelijkheden in te schatten voor de ontwikkeling van Natura 2000-bostypes, door aanplant of natuurlijke verbossing, is het van belang inzicht te hebben in de bodemgesteldheid. Via bodemonderzoek kan men ook afleiden of bijkomende herstelmaatregelen, zoals maaien, uitmijnen en afgraven, noodzakelijk zijn. In dit advies geeft het INBO aan hoe je best bodemstalen neemt en welke bodemparameters bij voorkeur onderzocht worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-jan-2017

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3523

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Eiken- en beukenbossen
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biotopen
  • Vallei- en moerasbossen
  • Vermesting
  • Habitats

  Dit citeren