Advies over het Project-MER voor de grondwaterwinning Balen-Nete

Floris Vanderhaeghe (Hoofdauteur), Leon Lommaert

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2386 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de drinkwaterwinning Balen-Nete is een milieueffectenrapport opgesteld. In dit advies gaat het INBO na of er in het MER op voldoende onderbouwde wijze effecten afgeleid werden en of deze op correcte wijze geïnterpreteerd en beschreven werden. Daarnaast is gekeken of de ruimtelijk gelokaliseerde vegetatiepotenties overeenkomen met wat realiseerbaar is op het terrein en wat de consequenties zijn voor het behalen van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen en voor het beheer.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-okt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3350

  Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu

  Dit citeren