Advies over het vegetatiebeheer langs de gewestweg T300 te Damme

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1788 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De dijken langs de gewestweg T300 te Damme worden al twee jaar beheerd door middel van begrazing. Binnenkort wordt op het aansluitende traject langs de Damse Vaart gestart met begrazing door een geherderde schaapskudde. Er bestaat de mogelijkheid om het T300-beheer hier mee in te schakelen. De vraag is of dit beheer het meest aangewezen is langs dit traject, rekening houdend met de ecologische potenties van de berm. In het advies worden verschillende scenario’s van beheer met het te verwachten resultaat aangeboden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-aug-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3450

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Regulier beheer
  • Ruimte
  • Beheer
  • Flora
  • Beheer van natuur
  • Buitengebied

  Dit citeren