Advies over het verzoek tot ontheffing voor het project 'Verhoging Scheldedijk Burchtse Weel'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1649 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het Sigmaplan is De Vlaamse Waterweg gestart met de voorbereiding voor het verhogen van de waterkering aan het gebied Burchtse Weel tot sigmahoogte. Het project omvat een verhoging van de Scheldedijk over een afstand van ca. 1 km. Tegelijkertijd is t.h.v. het “stort van Burchtse Weel” 1,95 ha natuurherstel voorzien. Het project is project-MER-plichtig, maar de initiatiefnemer heeft een verzoek tot ontheffing van de MER-plicht ingediend. In een eerder advies formuleerde het INBO richtlijnen en aandachtspunten voor een optimale realisatie van het slik- en schorherstel. Er werden ook extra opmetingen uitgevoerd. In dit advies gaan we na of met deze richtlijnen en de aanvullende gegevens voldoende rekening gehouden is in het ontheffingsdossier.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3955

Thematische lijst

  • Schelde
  • Slikken en schorren
  • Kust en Estuaria
  • Biotopen

Dit citeren