Advies over het vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalsemolen op de Zwarte Beek te Beringen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1687 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om de instandhoudingsdoelen voor de beekprik te verwezenlijken is het wegwerken van migratieknelpunten, zoals t.h.v. watermolens wenselijk, zodat de nog aanwezige relictpopulaties hun leefgebied kunnen vergroten. De Stalse molen te Beringen langsheen de Zwarte beek is zo'n knelpunt. Echter, ook "invasieve exoten" kunnen gebruik maken van de opengestelde migratiewegen om verder stroomopwaarts gelegen habitat op de Zwarte Beek te koloniseren. Het is dus niet ondenkbaar dat de positieve gevolgen van gebiedsontsluiting teniet worden gedaan door schadelijke effecten van kolonisatie door invasieve exoten. Men heeft een aantal vragen om de voor- en nadelen van het oplossen van het vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalse molen op het lokaal visbestand concretiseren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-sep-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3692

Thematische lijst

  • Vissen
  • Vismigratie
  • Versnippering
  • Stromende wateren
  • Kaderrichtlijn Water

Dit citeren