Advies over het voorkomen van habitattype 1150 (coastal lagoon) in het Dievegat te Knokke

Sam Provoost (Hoofdauteur), Steven De Saeger, Jo Packet, Desiré Paelinckx, Jeroen Speybroeck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1815 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De geplande uitbreiding van het Zwin te Knokke voorziet de inrichting van intertidale natuur in de Willem-Leopoldpolder ten zuiden ervan en de Dievegatkreek zou hierbij zijn oorspronkelijke functie als getijdengeul terugkrijgen. De werken starten in het voorjaar van 2016 en vanaf 2018 zou de verbinding met het huidige Zwin gerealiseerd worden waarbij het Dievegat in zijn huidige vorm verdwijnt. Er wordt gesteld dat de kreek een lagunair waterlichaam van het Europees beschermd habitattype 1150 is, maar de kreek is niet als dusdanig aangemeld aan de Europese Commissie Leefmilieu. In dit advies wordt nagegaan of het Dievegat op basis van de gepubliceerde data beschouwd kan worden als habitattype 1150 (coastal lagoons), een prioritair te besche
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-mrt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3417

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Slikken en schorren
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biotopen
  • Zoet-Zout overgangen
  • Habitats

  Dit citeren