Advies over het voorstel voor translocatie van amfibieën en gevlekte orchis vanuit een ontginningsgebied te Rumst en Boom

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1085 Downloads (Pure)

Uittreksel

In opdracht van de Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg wordt een voormalige kleigroeve in Rumst en Boom heringericht. De herinrichting houdt een ontbossing, sanering van bodem en grondwater en creatie van nieuwe morfologie in. Hierdoor gaan het actueel leefgebied van de aanwezige amfibiesoorten in het projectgebied en de standplaatsen van gevlekte orchis verloren. Voor deze soorten werd een translocatieaanvraag ingediend. Het te ontwikkelen gebied bevat nog andere soorten van bijlage 1 van het Soortenbesluit. Voor deze soorten werd bijkomend een aanvraag tot afwijking op het Soortenbesluit ingediend. Via dit advies formuleren we opmerkingen bij de aanvraag tot ontheffing en beoordelen we het translocatievoorstel.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-okt-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4475

Thematische lijst

  • Flora
  • Conservatie
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten

Dit citeren