Advies over het voorstel voor translocatie van rugstreeppad in de Waaslandhaven

Loïc van Doorn (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

49 Downloads (Pure)

Uittreksel

De aangevraagde translocatie kadert in een onderzoek horend bij het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven. Men wil nagaan of de genomen ontsnipperingsmaatregelen voor rugstreeppad effectief zijn. Dieren van één deelpopulatie zullen verplaatst worden naar een andere locatie. Daarbij krijgen de dieren een zendertje zodat de bewegingen van de dieren kunnen worden gevolgd. Als de dieren via de aangelegde ontsnipperingsinfrastructuur terugkeren naar hun plaats van oorsprong vormen deze structuren een effectieve verbinding tussen de deelpopulaties. In dit advies beoordelen we het voorstel van translocatie, een vereiste volgens het Soortenbesluit.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-apr-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4839

Thematische lijst

  • Beschermde soorten
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten
  • Herintroducties
  • Soortenbeschermingsplan

Dit citeren