Advies over het voorstel voor translocatie van vinpootsalamander in het Zilleghemveld te Zedelgem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

796 Downloads (Pure)

Uittreksel

Omdat een populatie van vinpootsalamander in het erkend natuurreservaat Zilleghemveld te Doeveren vanwege haar uniciteit kwetsbaar is voor ziekte en calamiteiten wenst de beheerder om een aantal dieren op geassisteerde wijze te verplaatsen. Er werd een translocatieaanvraag ingediend. In de bronlocatie zijn aanzienlijke aantallen vastgesteld en er wordt geen natuurlijke migratie naar geschikte doelgebieden verwacht. In de doelgebieden komt de soort tot nu toe niet voor, maar er zijn door jarenlang natuurbeheer geschikte leefomstandigheden voor de soort ontwikkeld. Via dit advies beoordelen we het translocatievoorstel en geven we enkele bijkomende aanbevelingen
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jan-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4545

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Conservatie
  • Amfibieën en reptielen

Dit citeren