Uittreksel

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten (BO) inzetten in geselecteerde gebieden waar agrarische activiteiten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Doelen zijn: verbeteren van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. In dit advies geven we een lijst van indicatorsoorten waarvoor BO kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan ervan. We vermelden hoe kwetsbaar deze soorten zijn en wat hun staat van instandhouding was bij de rapportage van 2019. Daarnaast beschrijven we voor de diersoorten (m.u.v. vogels) waarvoor ze het agrarisch gebied gebruiken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-sep-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3797

Thematische lijst

  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Landbouw
  • Flora

Dit citeren