Advies over inrichtingsmaatregelen voor het Zuidervaartje ter hoogte van Damme

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1528 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de zomer van 2015 werd de lijnbeplanting van populieren langs het Zuidervaartje ter hoogte van Damme langs één zijde gekapt. Polderwaterlopen met bomenrijen zijn van belang als habitat en corridor voor migratie van flora en fauna. De vraag rijst of heraanplant noodzakelijk is om deze ecologische verbindingsfunctie te vervullen of dat dit ook kan via natuurinrichtingsmaatregelen. Het advies bespreekt de mogelijke impact van enkele natuurinrichtingsmaatregelen op de (potentiële) visstand, de migratiefunctie voor vis tussen zee en binnenland, de vegetatie, vleermuizen en landschappelijke waarde.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 16-nov-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3359

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Natuurinrichting
  • Beheer van water
  • Ruimte
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Buitengebied

  Dit citeren