Advies over kruipend moerasscherm in het Vrijbroekpark in Mechelen

Wouter Van Landuyt (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  518 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De plantensoort kruipend moerasscherm is opgenomen in Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. Van deze soort komen nog zes groeiplaatsen voor in Vlaanderen. De grootste populatie bevindt zich in het provinciaal groendomein Vrijbroekpark in Mechelen. Omwille van deze soort is het park aangeduid als Speciale Beschermingszone. In dit advies wordt onderzocht wat het meest geschikte beheer is om de soort op langere termijn te behouden en te laten uitbreiden. Er wordt ook nagegaan welke informatie en welk onderzoek nodig is om een soortbeschermingsplan voor kruipend moerasscherm in het Vrijbroekpark te kunnen opmaken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3316

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer
  • Flora
  • Beheer van natuur
  • Beleid
  • Soorten

  Dit citeren