Advies over milderende maatregelen bij verwachte wijzigingen van de grondwaterstand

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

3299 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Europese Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om voor elk plan of project dat mogelijk significante effecten kan veroorzaken op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling te maken. Het INBO werkt aan een reeks adviezen die de vergunningverleners ondersteuning bieden bij de wetenschappelijke beoordeling van de mogelijke effecten van een plan of project op de grondwaterhuishouding. In dit advies geeft het INBO aan welke milderende maatregelen genomen kunnen worden bij een verwachte grondwaterstandswijziging.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 20-okt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4193

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

Dit citeren