Advies over monitoring in het kader van het beheerplan versus Vlaamse monitoring

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1123 Downloads (Pure)

Uittreksel

Sinds 28 oktober 2017 geldt een nieuwe regelgeving rond beheerplannen. Voor alle openbare domeinen en natuurdomeinen moet een nieuw natuurbeheerplan opgesteld worden. In een natuurbeheerplan worden ook doelen gesteld. Bij de keuze van een leefgebied van soorten als natuurstreefbeeld moeten of kunnen (optioneel) bepaalde soorten gemonitord worden om het beheer te evalueren. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil zicht te krijgen op de beschikbaarheid van monitoringsgegevens omdat er ook gegevens verzameld worden via de Vlaamse soortenmeetnetten of via de monitoring i.h.k.v. soortbeschermingsplannen. Dit advies geeft een overzicht van welke soorten al dan niet reeds gemonitord worden en indien wel, via welk meetnet en met welk protocol. Een shape-file bevat de bestaande monitoringslocaties.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-feb-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3747

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Beleid
  • Soorten
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren