Advies over ontsnipperingsmaatregelen in Laakdal

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

114 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het landinrichtingsproject De Merode voorziet de mogelijkheid om ontsnipperingsmaatregelen te nemen in Laakdal. In dit advies gaat het INBO na of het zinvol is om op vier zogenaamde ‘duiker’ locaties, dat zijn locaties waar een waterloop onder de weg doorloopt, maatregelen te nemen voor kleinere fauna die migreert langs de oevers van waterlopen. We gaan ook na welke van de in het gebied aanwezige dieren baat hebben bij ontsnipperingsmaatregelen op die locatie en welke maatregelen er het meest effectief zijn.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 1-feb-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3531

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Milieu

Dit citeren