Advies over paardengebruik op een dijk langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1535 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv zet volop in op de multifunctionaliteit van de door hen beheerde waterwegen. Er is dan ook aandacht voor ecologie en landschappelijke impact langs die waterwegen. Het INBO werkte in 2010 een maai- en graasbeheer voor de dijken van het Afleidingskanaal van de Leie uit. Dit werd geactualiseerd in 2020. Langs het Afleidingskanaal van de Leie net stroomopwaarts Jacksensbrug wordt de landzijde van de dijk op de linkeroever gebruikt als hindernissenparcours voor paarden. Dit heeft zichtbare gevolgen voor de populieren en de vegetatie op de dijk. We gaan na of het gebruik van dit dijktraject als hindernissenparcours voor paarden te rijmen is met de ecologische doelstellingen van deze dijk. Daarnaast bekijken we of begrazing door paarden een beheeroptie is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-sep-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4222

Thematische lijst

  • Beheer van natuur

Dit citeren