Advies over pleksgewijs gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen akkerdistel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

91 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Europese strategische plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bepaalt dat voor de acties (bv. beheerovereenkomsten) waar een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen van toepassing is er in uitzonderlijke gevallen en steeds in overleg met de beheerdienst een afwijking mogelijk is als de vergoeding verlaagd wordt. Voor een pleksgewijze bestrijding kan hiervan worden afgeweken. In Vlaanderen geldt een totaalverbod in die zones met beheerovereenkomsten. Ondanks de begeleiding van landbouwers door de VLM-bedrijfsplanners richting alternatieve efficiënte beheertechnieken om distelhaarden te voorkomen en te beheren, daalde het areaal beheerovereenkomsten sterk en geven landbouwers het totaalverbod vaak als belangrijkste reden aan om geen beheerovereenkomst meer te sluiten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-mrt-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4817

Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Landbouw
  • Schadebeheer (beheer)
  • Graslanden
  • Akkers en tuinbouw
  • Verontreiniging

Dit citeren