Advies over potenties voor roerdomp in het mondingsgebied van de Grote Nete

Koen Devos (Hoofdauteur), Wim Mertens

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

8 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het Sigmaplan wordt het mondingsgebied van de Grote Nete ingericht voor onder andere de roerdomp. Hiervoor werd een inrichtingsplan opgemaakt. Het deelgebied vloedvlakte 5 uit dit plan wordt in vraag gesteld en zal mogelijk niet worden ingericht. In dit advies onderzoekt het INBO de impact van het behoud van de huidige toestand in vloedvlakte 5 op de potenties voor roerdomp, indien de rest van de inrichting wordt uitgevoerd zoals gepland.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 3-jun-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4187

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur
  • Beleid
  • Watervogels
  • Vogels
  • Soorten
  • Broedvogels

Dit citeren