Advies over rapporten over de monitoring van wintervogels en een berekening van de impact van een gereduceerde stilstandsregeling van windturbines te Dessel.

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

524 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op het terrein van Sibelco in Dessel staan drie windturbines. Op basis van tellingen bleek dat er een negatief effect kan optreden op meeuwen. Daarom werd in de vergunning een stilstandsregeling opgelegd tijdens de slaaptrek van de meeuwen. De exploitant Luminus wenst na te gaan of de huidige stilstandsregeling kan verkort worden. Bij een eerste voorstel van aangepaste stilstandregeling werd toen o.a. opgemerkt dat er geen rekening is gehouden met een worstcasescenario en de cumulatieve effecten met andere bestaande en vergunde windturbines in de omgeving niet zijn onderzocht. Er is nu een nieuw voorstel van aangepaste stilstandregeling en er zijn nieuwe vogeltellingen gebeurd, die ANB nu voorlegt aan het INBO om er advies over te geven.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-okt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4246

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Versnippering
  • Vogels

Dit citeren