Advies over verzet van grondmateriaal besmet met invasieve uitheemse duizendknoopsoorten

Marijke Thoonen (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2191 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop vormen gesloten vegetaties waaronder nauwelijks andere planten gedijen. Ze staan op de zwarte lijst (code A) van invasieve soorten van België. Door het onzorgvuldig verzetten van grond besmet met deze soorten ontstaan nieuwe groeiplaatsen, vaak op of nabij infrastructuur. Het Vlaamse Reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) reguleert o.a. de traceerbaarheid van bodemmaterialen via de ‘grondverzetsregeling’. De bestaande procedures en de codes van goede praktijk worden herzien. Dit biedt de opportuniteit om in de standaardprocedure voor het veilig grondverzet aandacht te besteden aan invasieve duizendknoop. In dit advies schetsen we de problematiek en doen we suggesties om de standaardprocedure aan te passen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jun-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3760

Thematische lijst

  • Schadebeheer (beheer)
  • Beheer
  • Exoten (beheer)
  • Controle van invasieve soorten
  • Exoten (schadebeheer)
  • Preventie

Dit citeren