Advies over vismigratie in het project de Vliet en het Sigmaproject Oudbroek- Schellandpolder (Bornem)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1341 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Bornem en Puurs wordt gewerkt aan een project om een gravitaire verbinding te maken tussen de Vliet en de Schelde. Het project voorziet ook in het realiseren van vismigratiemogelijkheden tussen beide waterlopen. In dit advies wordt nagegaan voor welke vissoorten de toekomstige visverbinding belangrijk is. Er wordt ook onderzocht of voor deze soorten een vlotte vismigratie mogelijk is bij de verwachte stroomsnelheden en in het beschikbare tijvenster. Daarnaast wordt bekeken of de gravitaire omlegging van de Vliet de opportuniteit biedt om de populatie kleine modderkruiper in verbinding te stellen met een groot stroomgebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-nov-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3186

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Versnippering
  • Milieu

  Dit citeren