Advies over vleermuisvriendelijke verlichting langs wegen en fietsostrades

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

4951 Downloads (Pure)

Uittreksel

Vleermuizen zijn als groep geselecteerd als Provincie Prioritaire Soorten voor de provincie Antwerpen. Het zijn soorten waar de provincie via gerichte maatregelen extra aandacht aan besteedt. De dienst Mobiliteit van de provincie is bevoegd voor het aanleggen van fietsostrades. Verlichting is hierbij belangrijk voor de veiligheid, maar kan verschillende delen van het leefgebied van vleermuizen beïnvloeden. Veel gemeentebesturen laten lichtplannen opmaken in het kader van energiezuinig verlichten. De impact op biodiversiteit wordt hierbij niet altijd meegenomen. In dit advies gaat het INBO na aan welke technische specificaties vleermuisvriendelijke verlichting voor wegen en fietsostrades moet voldoen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-apr-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3707

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Soorten
  • Provinciale prioritaire soorten

Dit citeren