Advies over voortoets/passende beoordeling en verscherpte natuurtoets voor een project met mogelijke gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk

Toon Van Daele (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1281 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vraagt advies met betrekking tot een voortoets/passende beoordeling en verscherpte natuurtoets opgemaakt door de NV BOVA ENVIRO+. Deze beoordeling en natuurtoets werden opgemaakt voor een project van Mexico Natie voor de bouw en exploitatie van bijkomend opslag- en overslagmagazijn in de Canadastraat te Zwijndrecht. Dit project kan gevolgen hebben op het nabij gelegen Vogelrichtlijndeelgebied “Blokkersdijk”. Het gebied is tevens aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN), onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het project omvat het aanleggen van een verharding in het infiltratiegebied van deze waterplas.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-mrt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3540

Thematische lijst

  • Schelde
  • Verdroging
  • Beheer van water
  • Stilstaande wateren

Dit citeren