Advies over waterberging in de Bosbeek-Witbeek

Jan Wouters (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1945 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt de mogelijkheden voor bijkomende waterberging in de vallei van de Bosbeek en Witbeek. Er werden reeds verschillende scenario’s onderzocht op hun hydraulische haalbaarheid en effectiviteit. In dit advies wordt nagegaan of de voorgestelde maatregelen voor waterberging conflicteren met de ecologische doelstellingen voor de Bosbeekvallei en Witbeekvallei.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-apr-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3285

  Thematische lijst

  • Overstromingsgevoeligheid
  • Oppervlaktewater
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Beheer
  • Vermesting
  • Natuur- en bosgebieden
  • Verontreiniging
  • Processen
  • Beheer van water
  • Milieu
  • Sectoren
  • Ruimte
  • Maatschappij
  • Waterbeheer en drinkwater

  Dit citeren