Advies over windturbines te Jabbeke

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1123 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een projectontwikkelaar wenst een nieuw windturbineproject, bestaande uit drie turbines, te realiseren ten noorden van de verkeerswisselaar A10–E40 in Jabbeke. In het kader van de drie windturbines in Jabbeke werd in opdracht van de initiatiefnemer door een studiebureau al een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige vogels. De omgeving van de geplande windturbines is een gevoelige zone door de vele trekbewegingen van o.a. overwinterende vogels (vnl. ganzen en eenden) en gebieden die deze vogels gebruiken om te foerageren en rusten. Het ANB vraagt aan het INBO om de historische data te betrekken bij de beoordeling en of er milderende maatregelen mogelijk zijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-okt-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4345

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Windenergie

Dit citeren