Advies ter voorbereiding van het project-MER Oosterweelverbinding

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3693 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Oosterweelverbinding betreft een project dat de noordelijke sluiting van de ring van Antwerpen (R1) beoogt, Het projectgebied lopt door een Speciale beschermingszone. Voor de uitvoering van het project zou gewerkt worden met een verzonken tunnel onder de Schelde. Dit deel van de werken omvat baggerwerkzaamheden, het inbrengen van de tunnel en nadien het afwerken door bodemmateriaal boven de tunnel aan te brengen. Dit advies maakt een oplijsting van kritische parameters en kritische soorten waarmee best rekening wordt gehouden bij de opmaak van het project-MER en de daar bijhorende passende beoordeling en volgens welke methode de effecten erop best geëvalueerd worden? Het advies geef ook aan welke potentiele effecten al gekend zijn. welk
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 3-dec-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3132

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Stromende wateren
  • Ruimte
  • Transport
  • Estuaria
  • Kust en Estuaria
  • Slikken en schorren
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Soorten en habitats
  • Schelde
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Zoet-Zout overgangen

  Dit citeren